Kunniakirjat

Kiitollisuuden osoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä merkityksellisestä työstä luovutettiin kunniakirja Risto ja Sirpa Törmälle sekä Osmo Oja-Kaukolalle